Umowa na przebudowę ulicy Warszawskiej podpisana

17.08.2017

9 sierpnia 2017 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Prezes Firmy BUDOKOP Piotr Głodowski podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim”.

Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę ulicy Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim polegająca na wykonaniu: nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu jednostronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonaniu miejsc postojowych oraz przebudowy skrzyżowania z ul. Astronomów.

Wartość zadania opiewa na 898 097,42 zł brutto, zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na 31 października 2017 roku.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe