Umowa na I etap remontu drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Wolnica podpisana

01.07.2020

We wtorek, 23.06.2020 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Prezes Firmy BUDOKOP Piotr Głodowski podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  „Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica od km 14+072 do km 27+884 – etap I 1700 mb”.

W ramach remontu ww. drogi zostanie wykonany: remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia; konserwacja rowów przydrożnych; konserwacja/remont istniejących przepustów; remont zjazdów na posesje przyległe do drogi.

Koszt inwestycji to 1.975 599,30 zł brutto, a zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Lidzbarski przeznaczy 790 239,72 zł ze środków własnych, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński  197 559,93 zł, a reszta kosztów w kwocie
987 799,65 zł zostanie pokryta z dofinansowania. Planowany termin zakończenia prac
to 30 kwietnia 2021 r.

„Sieć dróg powiatowych z roku na rok jest coraz lepsza. Inwestujemy w drogi na terenie całego powiatu, a trwające przebudowy są tego najlepszym dowodem. Chciałbym zaznaczyć, że nasze inwestycje drogowe to efekt dobrej współpracy z gminami, które partycypują w pokrywaniu kosztów tych zadań. To bardzo dobre rozwiązanie zarówno dla powiatu, jak i gmin. Korzystają na tym wszyscy, a zwłaszcza mieszkańcy których nie interesuje, czy droga po której jeżdżą codziennie do pracy jest gminna, powiatowa czy wojewódzka. Ważne jest tylko to, żeby była dobra. Dlatego współpraca samorządów jest niezwykle istotna.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe