Umowa na dostawa sprzętu informatycznego do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

26.10.2018

23 października 2018 r.  Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Pan Sławomir Kopka reprezentujący firmę Bezpiecznie.it Sp. z o.o podpisali umowę na dostawa sprzętu informatycznego do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, obejmującą jego instalację i konfigurację.

Umowa podpisana została w ramach  projektu pn. „E-administracja w Powiecie Lidzbarskim”  w ramach III Osi Priorytetowej – „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy powiatu lidzbarskiego będą mieli możliwość załatwienia spraw w sposób elektroniczny. Wiąże się to miedzy innymi z oszczędnością czasu, zwiększona zostanie również zdolność Powiatu Lidzbarskiego do realizacji zadań publicznych on-line. Wykorzystując dostępne technologie informacyjne i komunikacyjne podążamy za rozwojem i równością dostępu do informacji.

Dostarczenie  sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem ma nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Łączna wartość  zadania wynosi 325 078,00 zł brutto.

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe