Udział Starosty Lidzbarskiego w debacie społecznej

11.06.2015

09 czerwca 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – wziął udział w debacie społecznej organizowanej przez tutejszą Komendę Powiatową Policji.

Wśród zaproszonych gości licznie przybyli działkowicze oraz Studenci III Wieku. Przedmiotem debaty społecznej były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przestępczości na terenie ogródków działkowych, zagrożenia przestępstwem na wnuczka oraz cyberprzemoc – zagrożenia ze strony internetu.

Debata - źródło Gazeta Lidzbarska

Debata

Debata

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności