Udział Pana Starosty w XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

16.05.2017

11 i 12 maja 2017 r. w hotelu Aquarius&Spa w Kołobrzegu Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj uczestniczył w XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich.
Zebrani delegaci dokonali oceny pracy Związku w roku ubiegłym, przyjęli budżet Związku i program działania na 2017 rok.
Ponadto przedyskutowano i przyjeto stanowiska ważne dla powiatów w następujących kwestiach:
– w sprawie roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli,
– w sprawie roli samorządów powiatowych w systemie oświaty,
– w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy,
– w sprawie opieki pielęgniarskiej w Domach Pomocy Społecznej,
– w sprawie możliwości realizacji zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności,
– w sprawie przyjęcia Karty Samorządności,
i innych.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe