Podpisanie umowy na odwiert

23 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac wiertniczych przy realizacji otworu Lidzbark Warmiński GT-1 (badawczo-eksploatacyjny) oraz budowę zbiornika zrzutowego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych z utworów dolnojurajskich w rejonie Lidzbarka Warmińskiego w ramach projektu „Termy Warmińskie”.

 Stronami umowy są: Powiat Lidzbarski w imieniu, którego działają Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj i Wicestarosta Lidzbarski – Jarosław Kogut oraz Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu którego działają – Józef Mil – Prezes Zarządu i Jolanta Winiarska – Prokurent.

Termin zakończenia wszelkich prac obejmujących wykonanie zamówienia ustalony został na 6 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

[nggallery id=72]

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności