Kiwity – gmina wiejska

Kiwity to gmina typowo rolnicza. Położona jest na północnym skraju Pojezierza Olsztyńskiego, na trasie Lidzbark Warmiński-Reszel-Kętrzyn. Zajmuje obszar 145,5 km2 i liczy około 3754 mieszkańców. Niewątpliwym atutem gminy jest czyste, niczym nieskażone środowisko naturalne.

Może z całą pewnością poszczycić się istniejącymi rezerwatami przyrody, miejscami bardzo cennymi pod względem ornitologicznym. Są to Bartniki, położone 2 km od Kiwit, gdzie znajduje się rozlewisko o powierzchni około 92 ha, uznane za Użytek Ekologiczny. Jest miejscem lęgowym wielu rzadkich gatunków ptaków m.in. perkozów: dwuczubego, zausznika, rdzawoszyjego i perkozka, a także bąka, bączka, zielonki, kropiatki, rybitwy czarnej i zwyczajnej. Doskonały biotop powstał także dla innych ciekawych gatunków ptaków, m.in. kaczek właściwych. Oprócz pospolitej krzyżówki znacznie wzrosła liczba cyranki i płaskonosa.

Rozlewisko jest także miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Obserwowano tu bataliony, rycyki, brodźce, kszyki. Poprawiły się także warunki dla zatrzymujących się tu przelotnych gęsi oraz lęgowych i nielęgowych żurawi. Obszar ten jest jednym z najbogatszych w ornitofaunę zbiorników wodnych w tym rejonie. Obecnie wody są doskonale zarybione.

Wytrwali wędkarze mogą złowić tu karpia, karasia, lina, amura, szczupaka, okonia. W rozlewisku Bartniki występuje także żółw błotny. „Mokradła Żegockie”, położone w Żegotach, są rezerwatem przyrodniczym, które jest żerowiskiem i miejscem lęgowym ptactwa wodnego i błotnego.

Urząd Gminy w Kiwitach
11-106 Kiwity
tel./fax (089) 766 09 95
www.gminakiwity.pl

[nggallery id=8]

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności