Trwają prace na drogach powiatowych

03.06.2020

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiają Powiatowi Lidzbarskiemu realizację drogowych inwestycji. Wykonawcy którym powierzono przeprowadzenie remontów, realizują prace zgodnie z harmonogramem.

 

 

 

Na ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim zostały zakończone prace związane z budową chodników i par

kingu oraz wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Ułożona została masa bitumiczna na obu odcinkach ulicy Kościuszki. Do wykonania pozostało jedynie oznakowanie poziome, ustawienie oznakowania pionowego oraz barier.

Przypomnijmy, że
23 grudnia 2019 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj podpisał umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim”. Koszt remontu wyniesie 595 577,59 zł brutto, z czego Powiat Lidzbarski pozyskał 286 250,00 zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia zgodnie z umową przypada na koniec czerwca bieżącego roku. Oznacza to, że już niedługo będziemy w pełni cieszyć się z nowo wyremontowanego odcinka drogi w naszym mieście.

 

Na drodze powiatowej 1535N zostały zakończone prace rozbiórkowe chodników w miejscowościach Żegoty i Klutajny. Została sfrezowana nawierzchnia bitumiczna w Żegotach, gdzie następnym krokiem będzie rozbiórka bruku i korytowanie, w celu przygotowania do budowy nowej konstrukcji pod remontowaną drogę. Dalej kontynuowane są prace związane z konserwacją rowów przydrożnych.

Wykonawcą powyższej inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark Warmiński- Jeziorany od km 0+000 do km 14+233” jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania opiewa na 14 906 403,43 zł, a realizacja powyższego zadania ze względu na duży rozmiar będzie przebiegała w dwóch etapach.  Etap I prac rozpoczął się na terenie gminy Kiwity (od mostu na rzece Symsarna na wysokości Czarny Kierz do granicy powiatu z powiatem olsztyńskim za miejscowością Żegoty) a jego zakończenie zaplanowano do dnia 30.11.2020 r. Etap II realizowany będzie na terenie gminy Lidzbark Warmiński (od skrzyżowania z drogą DW513 do mostu na rzece Symsarna na wysokości Czarny Kierz) od dnia 01.01.2021 do dnia 29.10.2021 r.

„Każdego roku Powiat Lidzbarski zabezpiecza w budżecie ogromne środki na inwestycje. Ponad połowa z nich przeznaczana jest na zadania drogowe gdyż mieszkańcy powiatu oczekują nowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Powiat Lidzbarski zarządza 343,255 km dróg, które generują ogromne koszty związane z ich remontami i utrzymaniem. Niemożliwym jest zatem, aby wszystkie zyskały nowe oblicze w tym samym czasie, ale proces ich modernizacji trwa sukcesywnie od wielu lat.”. – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe