„Targi Ekonomii Społecznej powiatu lidzbarskiego” w orneckim ZSO

02.10.2018

25 września 2018 roku  w orneckim Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się Targi Ekonomii Społecznej powiatu lidzbarskiego. Patronat nad  przedsięwzięciem objął olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie, w formule targów, stanowiło efekt współpracy trzech podmiotów: Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz olsztyńskiego Stowarzyszenia Wama-Coop. Przedstawiciele tychże instytucji – odpowiednio: Wicestarosta lidzbarski – Pan Jarosław Kogut, burmistrz – Pan Ireneusz Popiel oraz prezes zarządu –  Pan Dariusz Węgierski, przybliżyli uczestnikom spotkania ideę ekonomii społecznej i przykłady jej przenikania do życia.

Egzemplifikację wystąpień stanowiły prezentacje instytucji środowiska ekonomii społecznej, należały do nich: Stowarzyszenie SOULRIDERS, henrykowskie Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Przemysko-Warszawskiej, orneckie Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych, Spółdzielnia Uczniowska „Gromko” w Ornecie, wspomniane w wystąpieniu burmistrza p. Ireneusza Popiela – Ornecka Spółdzielnia Socjalna Arka oraz ornecka Spółdzielnia Socjalna Babiniec, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim – w tym: Filia w Ornecie, Agencja Zatrudnienia Doradztwo Zawodowe i Personalne Marlena Andrukajtis  w Lidzbarku Warmińskim.

Merytoryczne zakończenie spotkania stanowił wykład ekonomisty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr. Mariana Olińskiego. Prelekcja ta stanowiła kunsztowne powiązanie wiedzy naukowej z praktyką życia społecznego. Tytułem zakończenia warto dodać, że spotkanie uatrakcyjniły dwa występy: wokalny – uczennicy klasy IIIa  LO  Natalii Więckiel  oraz scenka ironiczno-kabaretowa w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie. Zaś całość żywiołowo poprowadził Pan Marek Rońda.


Materiał przygotowany przez Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe