Szkolenie Sekretarzy urzędów miast, gmin, powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Termach Warmińskich

23.01.2017

19-20 stycznia 2017 r. w Termach Warmińskich miało miejsce szkolenie dedykowane Sekretarzom miast, gmin i powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum. Zgromadzonych gości przywitał Pan Jarosław Kogut Wicestarosta Lidzbarski, który otworzył spotkanie oraz przedstawił najważniejsze działania zrealizowane w Powiecie Lidzbarskim. Odniósł się również do planów inwestycyjnych powiatu, które również są bardzo ambitne i dobrze przygotowane.

Wyzwania, jakie stoją przed Sekretarzami miast, gmin i powiatów wymagają ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia praktyk zarządzania administracją lokalną. Spotkania stwarzają możliwość dzielenia się doświadczeniami, dyskusji na temat problemów pojawiających się w bieżącej działalności jednostek samorządowych i rozwijania osobistych kompetencji.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe