Starosta Lidzbarski wziął udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Współpracujących z Białorusią

30.01.2018

22 stycznia br. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj uczestniczył w Inauguracyjnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Współpracujących z Białorusią, organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polska – Białoruś.

Było to drugie spotkanie polskich samorządowców doceniających znaczenie współpracy z Białorusią i od lat kultywujących kontakty z konkretnymi partnerami białoruskimi. Pan Jan Harhaj zgłosił wówczas postulat powołania Rady Przedstawicieli Samorządów Współpracujących z Białorusią dla reprezentowania ich spraw wobec administracji państwowej.

Jednym z głównych punktów poniedziałkowego posiedzenia było omówienie regulaminu pracy Rady Przedstawicieli Samorządów, a także spotkanie z Konsulem Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, Panem Wasilem Kurlowiczem.

„Powiat Lidzbarski współpracuje z Rejonowym Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego Republiki Białorusi już 8 lat. Przyczynia się do wymiany młodzieży oraz nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, promowania rejonów w dziedzinie kultury i sztuki oraz rozwoju turystyki. Dzięki kontaktom partnerskim, zacieśniamy więzi, budujemy pozytywny wizerunek naszych małych ojczyzn, a  przede wszystkim poznajemy specyfikę naszej pracy tym samym umacniając nasze partnerstwo” –mówi Starosta Jan Harhaj.

Fot. Starosta Lidzbarski uczestniczący w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Współpracujących z Białorusią, Biała Podlaska 22.01.2018 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe