Starosta Lidzbarski „Przyjacielem Niewidomych”

12.04.2019

Na zaproszenie Pani Danuty Wołosiewicz Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lidzbarku Warmińskim Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj 9 kwietnia 2019 r. wziął udział  w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła PZN.  Podczas spotkania Pani Danuta Wołosiewicz opowiedziała krótka historię nawiązująca do działalności i podziękowała Panu Janowi Harhajowi za dotychczasową współpracę oraz wsparcie w organizowaniu okazjonalnych wydarzeń. Następnie Prezes Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Pan Piotr Łożyński wyróżnił Starostę Lidzbarskiego odznaką „Przyjaciela Niewidomych”  życząc sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe