Starosta i dyrektorzy podsumowali pierwszy semestr nauki

24.01.2018

18 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim z inicjatywy Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lidzbarski. Podczas spotkania podsumowano pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018, efekty pracy nauczycieli, osiągnięcia uczniów oraz planowane prace remontowe w placówkach.

Spotkanie było też okazją do omówienia nowych wytycznych dla dyrektorów dotyczące prowadzenia szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianą przepisów oświatowych.

Powiat jest organem prowadzącym dla dziesięciu jednostek oświatowych. Są to Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych (w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie), Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Lidzbarku Warmińskim oraz Ornecie), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (w Lidzbarku Warmińskim i  Ornecie), Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim.

„Tradycją jest spotkanie na koniec pierwszego semestru roku szkolnego z dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lidzbarski. Powiat jako organ prowadzący przykłada ogromną wagę do poziomu funkcjonowania szkół i placówek. Konsekwentnie podnosimy standardy edukacji bo zależy nam, aby uczniowie wybierali nasze powiatowe szkoły. Systematycznie modernizujemy infrastrukturę naszych szkolnych obiektów. Sukcesywnie prowadzimy także prace które mają na celu podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W poprzedni roku dokonaliśmy wymiany oświetlenia na nowoczesne oświetlenie LED w większości szkół średnich powiatu lidzbarskiego. Aktualnie jesteśmy w trakcie termomodernizacji budynków SOSW w Lidzbarku Warmińskim i ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto trwają prace związane z adaptacją poddasza bursy ZSiPO na pracownie oraz warsztaty szkolne.”mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe