Spotkanie z kierownikami jednostek powiatowych

29.12.2022

W dniu 29 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie podsumowujące 2022 rok. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wicestarosta Jarosław Kogut oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego, Inspekcji i służb mundurowych. Podczas spotkania omówiono zrealizowane inwestycje, wdrożone zmiany, przeprowadzone adaptacje i remonty w poszczególnych jednostkach. Dyskutowano również o najważniejszych problemach gospodarczych, technicznych i kadrowych, a także o bieżącym utrzymaniu, w tym kosztach energii. Przedstawiono projekty inwestycyjne oraz inne działania zaplanowane na przyszłość. Starosta podziękował za mijający rok, za współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie wszelkich działań i pomysłów oraz stwierdził, że kolejny rok będzie wyzwaniem, ale razem uda nam się z powodzeniem realizować zaplanowane zadania, przez co nasz Powiat nadal będzie się rozwijał, czego życzymy sobie i wszystkim mieszkańcom.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności