Skargi konsumentów na nieprawidłowości w działaniach sprzedawców energii i gazu

10.03.2016

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętą akcją Urzędu Regulacji Energetyki skierowaną do konsumentów energii elektrycznej i gazu, przesyłamy informacje zamieszczone na stronie Urzędu na ten temat http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6430,URE-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowych.html.

Działania te Urząd podjął w związku z nasileniem się w ostatnim czasie skarg dot. ww. problemów Zapewne Państwo w swojej pracy także zetknęli się z takimi tematami.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej następujące kwestie:

  • brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
  • podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,
  • przymus zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),
  • brak przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą),
  • opóźnienia związane z regularnym wystawianiem czy wysyłaniem faktur.

W celu ustalenia skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców, URE postanowił przeprowadzić dwumiesięczny monitoring działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od Odbiorców. Został stworzony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej URE, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu. Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem przedmiotowego formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.

Przeprowadzona w wyniku monitoringu URE analiza problemów zgłoszonych przez Odbiorców stanie się podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych działań, w ramach przysługujących Prezesowi URE kompetencji.

UOKiK został również poinformowany o opisanych powyżej działaniach URE.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności