Rusza duża inwestycja drogowa – remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Jeziorany

17.12.2019

Przedmiotem kolejnej umowy z  dnia 03.12.2019 r. dotyczącej realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na terenie powiatu lidzbarskiego jest zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark Warmiński- Jeziorany od km 0+000 do km 14+233”.

Zakres inwestycji to remont istniejącej drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński – Jeziorany. Obejmuje on odcinek drogi 1535N w jej przebiegu na terenie gminy Lidzbark Warmiński i Kiwity. W projektowanym rozwiązaniu remontowana droga ma szerokość 6,0 m (2×3,0m) oraz pobocza o szerokości 1,0m i przebiega po śladzie drogi istniejącej, z niewielkimi korektami na łukach, skrzyżowaniach, w miejscach zatok autobusowych i na poszerzeniach. W ramach zamówienia zostanie wykonany remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia, konserwacja przydrożnych rowów, istniejących przepustów, wykonanie poboczy, remont zjazdów na posesje przyległe do drogi, przełożenie istniejących chodników, parkingów i zatok autobusowych, odnowa, uzupełnienie oznakowania według projektu stałej organizacji ruchu.

            „Istniejące warstwy nawierzchni będą frezowane w celu wyrównania. W warstwę o grubości 1 cm mieszanki „slurry seal” zatopiona zostanie siatka z drutu stalowego typu lekkiego w celu wzmocnienia konstrukcji, na to zostanie ułożony pakiet bitumiczny składający się z dwóch warstw – z warstwy wiążącej grubości 5 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Pobocza zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. Całkowity koszt zadania opiewa na 14 906 403,43 zł.

Realizacja zadania ze względu na duży rozmiar będzie przebiegała w dwóch etapach.  Etap I prac rozpoczęty będzie na terenie gminy Kiwity (od mostu na rzece Symsarna na wysokości Czarny Kierz do granicy powiatu z powiatem olsztyńskim za miejscowością Żegoty) a jego zakończenie zaplanowano do dnia 30.11.2020 r. Etap II realizowany będzie na terenie gminy Lidzbark Warmiński (od skrzyżowania z drogą DW513 do mostu na rzece Symsarna na wysokości Czarny Kierz) od dnia 01.01.2021 do dnia 29.10.2021 r.

„ Niezwykle cieszę się, że przebudowane zostaną nasze kolejne drogi. Remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Jeziorany jest znaczącą i kosztowną inwestycją na której najbardziej nam zależało. Całkowita długość wyremontowanej drogi wyniesie 14,233 km co z pewnością poprawi komfort podróżujących, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a na tym Zarządowi Powiatu niezwykle zależy.”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe