Realizacja projektu „Szkoła Profesjonalistów”

25.10.2019

W ramach projektu „Szkoła Profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim wzbogacał się o pracownię technologii gastronomicznej wraz  z zapleczem sanitarnym i magazynem.

I część projektu polegała na przeprojektowaniu pomieszczenia, wyremontowaniu  i dostosowaniu pod pracownię oraz utworzenie sali naukowej na potrzeby kształcenia  i szkolenia na kierunku technik gastronomii. Wymienione prace wykonane zostały przez ekipę remontową urzędu Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Wartość wykonanych prac wyceniono na 250 tys. złotych.

II część projektu pn.: „Szkoła Profesjonalistów” obejmuje zakup sprzętu gastronomicznego,  w tym pełne wyposażenie kuchenne, a także pokrycie kosztów studiów podyplomowych kadry nauczycielskiej na kierunku gastronomicznym. Wartość II części projektu to 200 tysięcy złotych.

Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów nauki realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dzięki realizacji projektu wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego będą mogli odkrywać i rozwijać swoje talenty kulinarne poprzez praktyczną naukę zawodu.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe