Przy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim powstanie kompleks boisk

08.04.2019

Dnia 2 kwietnia 2019 roku Powiat Lidzbarski zawarł umowę, która dotyczy opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Budowa kompleksu boisk i bieżni przy ZSO w Lidzbarku Warmińskim”.

Umowę podpisali Pan Jan Harhaj Starosta Lidzbarski oraz Pani Marika Harmoza – Prezes Zarządu ATELIER HARMOZA Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu objętego projektem, opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej następujące elementy: płyta boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego (boisko wielofunkcyjne), płyta boiska do piłki siatkowej, płyta boiska do piłki koszykowej, bieżnia tartanowa o długości 100-120 m, siłownia zewnętrzna, oświetlenie, ogrodzenie oraz niezbędne wyposażenia każdego boiska i małą architekturę.

Termin opracowania koncepcji obejmuje 30 dni od daty podpisania umowy zaś termin przekazania przez pracownię projektową ATELIER HARMOZA dokumentacji projektowej wraz  z prawomocnym pozwoleniem na budowę został ustalony do dnia 30 października 2019 r.   Wartość przedmiotu umowy opiewa na 38 130 zł.

„Kompleks boisk jaki niebawem powstanie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących                           w Lidzbarku Warmińskim zapewne wpłynie na jakość prowadzonych zajęć i zachęci uczniów do aktywności fizycznej. Będzie także doskonałym miejscem do organizowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu sportu”.

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe