Przebudowa poddasza bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim na pracownie oraz warsztaty szkolne

05.10.2017

2 października 2017 roku, Jan Harhaj Starosta Lidzbarski podpisał dwie umowy z firmą DOMEX reprezentowaną przez Jana Fydrycha, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B”- Część I oraz Część II.

Część I:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza nieużytkowego w budynku bursy na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej. Pracownie uzupełnią program nauczania Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych o profilu –  technik masażysta i technik usług kosmetycznych.
Zakres zamówienia obejmuje powstanie:
– pracowni biologiczno chemicznej z zapleczem;
– pracowni masażu z zapleczem i łazienką;
– pracowni kosmetycznej z zapleczem;
– pracowni językowej/komputerowej z zapleczem.
Wartość umowy wynosi brutto, 2 361 255,33 a planowany termin zakończenia robót budowlanych
13 lipca 2018 r.

Część II:

To umowa na dostawę mebli i wyposażenia do wyżej wymienionych pracowni.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 397 823,40 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 14 sierpnia 2018 r.

„Konsekwentnie podnosimy standardy edukacji w naszym powiecie. Mam  nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Uczniowie zainteresowani nauką na nowych kierunkach będą mieli na to szansę już od nowego roku szkolnego, ponieważ znajdą się one w przyszłorocznej ofercie naboru szkoły”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe