Projekt „Wspólnie można więcej”

Standardy współpracy Powiatu Lidzbarskiego z Organizacjami Pozarządowymi.
Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe