Powiatowy Lekarz Weterynarii – informuje

30.11.2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje,  iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia w 2015 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie (Dz.U. z 2015 roku poz. 316), iż istnieje obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia Afrykańskiego Pomoru Świń od świń żywych i padłych oraz dzików odstrzelonych, w przypadku powzięcia podejrzenia tej choroby. Obowiązek powyższy ma zastosowanie w odniesieniu do każdego zgłoszonego padłego dzika, w tym zabitych w wypadkach komunikacyjnych.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności