Powiatowe spotkanie wigilijne

23.12.2019

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, we wtorek 17 grudnia w Hotelu Górecki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne zorganizowane przez Starostę Lidzbarskiego Jana Harhaja, Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego oraz Dowódcę 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego płk Radosława Cyniaka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się proboszczowie powiatowych parafii, Radni Rady Powiatu, Miast oraz Gmin, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży, nadleśniczy nadleśnictw, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów oraz wojsko.

Po uroczystym powitaniu oraz złożeniu życzeń świątecznych i noworocznych przez Starostę oraz Burmistrza, Ksiądz prałat Jerzy Rożentalski wygłosił Słowo Boże oraz tradycyjnie odczytał fragment Pisma Świętego. Po oficjalnych przemówieniach wszyscy zaproszeni goście złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Świąteczny nastrój wprowadził zespół Perła Warmii oraz „Wild” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Uroczystość była doskonałą okazją do rozmów w życzliwej, świątecznej atmosferze.

„Cieszę się, że kolejny raz udało się zorganizować wspólne spotkanie wigilijne. Myślę, że ma ono swój szczególny i niepowtarzalny charakter gdyż jest okazją do spotkania się  wszystkich osób, którzy swoją pracą i zaangażowaniem budują naszą powiatową wspólnotę samorządową. Dodatkowo piękna polska tradycja jaką jest łamanie się opłatkiem jednoczy i wzmacnia nasze więzi.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe