Powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

22.02.2018

20 lutego br, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się powiatowe międzyszkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Celem Olimpiady było przede wszystkim popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania test składający się z 50 pytań. Łączna suma punktów uczestników z tej samej drużyny decydowała o jej zwycięstwie. Pytania dotyczyły  m. in.: systemu obronności RP, obrony cywilnej, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach  oraz zasad ruchu drogowego.

Zwycięzcą i reprezentantem powiatu w etapie wojewódzkim Olimpiady okazała się drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie reprezentowana przez Julię Lisowską i Michała Sczęśniaka. Drugie miejsce należało do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Oliwia Michalkiewicz i Jan Skrobut. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim reprezentowany przez Darię Rosłoń i Michała Lorensa.

Zespołom biorącym udział w Olimpiadzie, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył Starosta Pan Jan Harhaj. Podziękował również przybyłej młodzieży oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz zainteresowanie tematyką obrony cywilnej i bezpieczeństwa.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe