Powiat z dofinansowaniem na remont kolejnej drogi

07.05.2020

W piątek, 17 kwietnia 2020 r. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miło nam poinformować, iż na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach FDS w roku 2020 znalazł się projekt Powiatu Lidzbarskiego „Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica od km 14+072 do km 27+884 – etap I 1700 mb”.

W ramach remontu ww. drogi planuje się wykonać: remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia; konserwację rowów przydrożnych; konserwację/remont istniejących przepustów; remont zjazdów na posesje przyległe do drogi.

Nowa inwestycja w naszym powiecie otrzyma 50 % dofinansowania w kwocie
1.123 351,27 zł, a całość zadania opiewa na kwotę 2.546 702,55 zł. Wkład własny Powiatu Lidzbarskiego to 1.273 351,28 zł (z czego 20% dofinansuje Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński).

W tej chwili przygotowywana jest procedura przetargowa służąca wyłonieniu wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Prace na drodze rozpoczną się po wyborze najkorzystniejszych ofert i zawarciu stosownych umów. Planowane rozpoczęcie inwestycji to druga połowa bieżącego roku.

 

„Przy tak niewielkim budżecie, pozyskiwanie funduszy ze źródeł pozabudżetowych – krajowych i unijnych jest podstawową szansą na inwestowanie w rozwój powiatu. Dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem Andrukajtisem możemy realizować razem kolejne inwestycje na drogach powiatowych. Nasz samorząd aplikuje o dodatkowe środki, składając różne wnioski, głównie o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, ale również i z zakresu zadań społecznych. Bardzo cieszę się, że udaje nam się odnosić sukcesy na tej płaszczyźnie.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe