Powiat z dofinansowaniem na remont drugiego odcinka drogi Lidzbark Warmiński – Wolnica

27.06.2022

Powiat Lidzbarski otrzymał 4 746 200 zł dofinansowania w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostaną przeznaczone na drugi etap przebudowy drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Wolnica.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać przebudowę nawierzchni drogowych, konserwację rowów przydrożnych,  budowę peronów przy przystankach komunikacji pasażerskiej,  konserwację/remont istniejących przepustów oraz przebudowę zjazdów na posesje przyległe do drogi.

Kolejny etap inwestycji w naszym powiecie otrzyma 95 % dofinansowania w kwocie
4 746 200 zł, a przewidywana wartość zadania opiewa na kwotę 4 996 000 zł. Wkład własny Powiatu Lidzbarskiego to 249 800 zł.

W tej chwili przygotowywana jest procedura przetargowa służąca wyłonieniu wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Prace na drodze rozpoczną się po wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu stosownej umowy.

„Przy tak niewielkim budżecie, pozyskiwanie funduszy ze źródeł pozabudżetowych – krajowych i unijnych jest podstawową szansą na inwestowanie w rozwój powiatu. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na modernizację kolejnego etapu drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Wolnica. To bardzo dobra wiadomość dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego, którzy dzięki naszej pracy i staraniom będą mogli korzystać z bezpieczniejszych dróg”. – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności