Powiat stawia na remont kolejnej drogi – ul. Kościuszki

15.01.2020

Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim to kolejna inwestycja drogowa Powiatu Lidzbarskiego, która właśnie się rozpoczyna. W poniedziałek, 23 grudnia 2019 r. Starosta Jan Harhaj podpisał umowę z wykonawcą. Remontem zajmie się firma COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu.

Jest to ulica o nawierzchni bitumicznej, nierównej i o nierównomiernej strukturze, z spękaniami oraz ubytkami masy bitumicznej, zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu. Oznakowanie pionowe jest niekompletne i mało czytelne.

Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego. W ramach remontu zostanie wykonane 3440 m2 nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz 265 m2 parkingu. Ponadto  zostaną wyremontowane chodniki o powierzchni 1324 m2, wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz wymienione oświetlenie uliczne.

Koszt remontu ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim to 595 577,59 zł brutto. Powiat Lidzbarski uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 286 250,00 zł, ze środków własnych przeznaczy 148 481,42 zł, a reszta zostanie pokryta przez Urząd Miasta Lidzbark Warmiński. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwiec 2020 r.

Stan infrastruktury drogowej to dla nas jeden z priorytetów. Mamy świadomość, że w wielu miejscach przydałby się gruntowny remont, ale nie sposób zrobić to „od ręki” dlatego wciąż staramy się pozyskiwać jak najwięcej funduszy na remonty i systematycznie naprawiać nasze drogi. Realizacja tych zadań ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnieść standardy techniczne dróg powiatowych oraz zapewnić spójność sieci dróg publicznych.”- mówi Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe