Powiat Lidzbarski zawarł kolejna umowę w ramach projektu E-administracja w Powiecie Lidzbarskim

08.11.2018

W dniu 30 października 2018 r. Powiat Lidzbarski zawarł kolejna umowę w związku z prowadzonym projektem pn. E-administracja w Powiecie Lidzbarskim realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Umowę podpisali Starosta Lidzbarski – Pan Jan Harhaj oraz Prezes Zarządu firmy ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – Pan Paweł Sadowski.

Zadanie dotyczy dostawy licencji i wdrożenie oprogramowania i sprzętu informatycznego do urzędu Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych.

Elektroniczna administracja jest praktycznym i  sprzyjającym rozwiązaniem dla klientów, którzy cenią sobie czas oraz skuteczne korzystanie ze wszystkich dostępnych rozwiązań. Projekt realizowany przez powiat lidzbarski to nie tylko podążanie za duchem czasu i nowoczesnymi technologami ale również optymalizacja procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu umowy wynosi 479 761,50 zł.

 

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe