Powiat Lidzbarski z dofinansowaniem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

09.06.2020

Miło nam poinformować, że zgodnie z wynikami naboru wniosków wśród szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 znalazły się szkoły z Powiatu Lidzbarskiego.

W ramach ww. programu Powiat Lidzbarski złożył dwa wnioski aplikacyjne dla dwóch szkół, które otrzymały pozytywną ocenę. Są to:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – szacunkowa wartość zadania to 101 167,49 zł;
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – szacunkowa wartość zadania to 101 472,51 zł.

Całkowity koszt zadania wyniesie 202 640,00 zł, z czego 160 000,00 zł będzie finansowane ze środków budżetu państwa. Pozostała część to wkład finansowy i rzeczowy Powiatu Lidzbarskiego w wysokości 42 640,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym w całości zostanie wykorzystane na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.

„Wsparcie finansowe pozyskane z programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystywane będzie na zakup niezbędnego sprzętu do przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu kuchennego w szkołach, co znacznie poprawi standard funkcjonowania stołówek. Remont przejdą również pomieszczenia, które na chwilę obecną  nie są odpowiednio dostosowane do instalacji nowego sprzętu. Dzięki realizacji programu już od nowego roku szkolnego 2020/2021 poprawi się jakość pracy pracowników obsługi placówek oraz komfort korzystających ze stołówek uczniów i wychowanków. Mam nadzieję, że  po raz kolejny sprawimy, że codzienność szkolna stanie się bardziej przyjazna.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Fot. Kuchnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Fot. Kuchnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe