Powiat Lidzbarski rozpoczyna kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej

04.01.2018

28 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim Starosta Lidzbarski Jan Harhaj podpisał z Panem Janem Fydrychem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DOMEX” Jan Fydrych umowę na roboty budowlane, których przedmiotem jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego, część I – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Lidzbarku Warmińskim.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: remont i ocieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu orynnowania, remont dachu i zadaszeń nad wejściami do budynku, naprawę kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymianę i montaż kratek wentylacyjnych, wymianę grzejników oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymianę / budowę instalacji elektrycznej w tym wymianę tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED, wymianę instalacji odgromowej, budowę instalacji hydrantowej.

Całkowity koszt realizacji I części umowy wynosi 2 116 978,53 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31.10.2018 r.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków będzie realizowana w czterech częściach na terenie miasta Lidzbark Warmiński oraz miasta Ornety. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego.

Cały projekt obejmuje przeprowadzenie prac w 4 budynkach użyteczności publicznej:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim (ul. Szkolna 3),
  2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim (ul. Wierzbickiego 3A),
  3. Budynek administracyjny w Lidzbarku Warmińskim (ul. Wyszyńskiego 20),
  4. Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie (ul. Dworcowa 4).

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe