Powiat Lidzbarski przekazał fundusze na remont zabytków sakralnych

26.07.2022

We wtorek, 26 lipca br.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim  uroczyście podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach sakralnych znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Lidzbarskim, w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, a parafiami rzymskokatolickimi z terenu powiatu reprezentowanymi przez księży proboszczów: ks. Adama Narbuta – Parafia św. Michała Archanioła w Blankach, ks. Romana Cichockiego – Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie, ks. Michała Rosengart  – Parafia p.w. Nawiedzenia NMP i  św. Józefa w Krośnie, ks. Wojciecha Sokołowskiego – Przełożonego Domu Zakonnego w Stoczku Klasztornym oraz siostrę Dorotę Ryfkę – przełożoną prowincjonalną Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.

Dotacje celowe w 2022 roku przyznano:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Blankach na refundację prac konserwatorskich polichromii ścian wewnętrznych – etap II – 10 000 zł;
  2. Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie na konserwację neogotyckich witraży w prezbiterium kościoła – 10 000 zł;
  3. Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Krośnie na konserwację i renowację ścian i okien witrażowych prezbiterium kościoła – 10 000 zł;
  4. Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztornym na konserwację XVII w. wyposażenia Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym – obramienia lawaterza i polichromowanej nadstawki szafy na szaty liturgiczne – 10 000 zł;
  5. Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny w Braniewie na rekonstrukcję stolarki okiennej w budynku mieszkalno – gospodarczym przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Lidzbarku Warmińskim – etap I – 10 000 zł.

 

Powiat lidzbarski posiada wiele cennych obiektów, które charakteryzują  się szczególnymi cechami, są świadectwem historii Warmii, poszanowaniem dla tradycji, a także stanowią  tożsamość rozwoju politycznego, społecznego i kulturowego. Kościoły na terenie powiatu lidzbarskiego wpisane do rejestru zabytków, jako nieodłączny element historii wymagają szczególnej uwagi dlatego w trosce o nasze najcenniejsze zabytki w latach 2010-2021 Powiat Lidzbarski przekazał okolicznym parafiom wsparcie finansowe o łącznej kwocie 770 163,00 zł, a w bieżącym roku przeznaczył na ten cel 50 tysięcy złotych”. – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności