Powiat Lidzbarski przekazał dotacje na zabytki

13.07.2020

W piątek, 10 lipca 2020 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim  uroczyście podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Lidzbarskim, w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, a parafiami rzymskokatolickimi z terenu powiatu reprezentowanymi przez księży proboszczów: ks. Wojciecha Sokołowskiego – Przełożonego Domu Zakonnego w Stoczku Klasztornym, ks. Józefa Leonowicza – Parafia Św. Piotra i Pawła w Kiwitach,  ks. Michała Rosengart  – Parafia p.w. Nawiedzenia NMP i  św. Józefa w Krośnie.

Dotacje celowe w 2020 roku przyznano:

  1. Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztornym na ratunkową konserwację ołtarza św. Walentego w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym – kontynuacja prac – 10.000 zł;
  2. Parafii Rzymskokatolickiej Św. Piotra i Pawła w Kiwitach na remont dachu plebanii kościoła parafialnego w Kiwitach – etap II fragment połaci południowej – 10.000 zł;
  3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie na konserwację elementów złoconych girland ołtarza głównego w kościele w Ornecie – stan awaryjny VIII etap – 10.000 zł;
  4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP i św. Józefa w Krośnie na rekonstrukcję barokowego tabernakulum z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Krośnie – 10.000 zł;
  5. Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie na prace konserwatorskie fragmentu polichromii sklepień – fragment z przedstawieniem św. Tomasza z Kempen – 10.000 zł;
  6. Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie na konserwację i restaurację zwieńczenia wraz z dekoracją snycerską ołtarz boczny św. Katarzyny – etap III – 10.000 zł;
  7. Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja w Ornecie na konserwację obrazu św. Barbary wraz z konserwacją lewego skrzydła świętych wrót z obrazami: św. Łukasza, św. Jan i Archanioł Gabriel z cerkwi w Ornecie – 10.000 zł.

Powiat lidzbarski posiada wiele cennych obiektów które są świadectwem historii Warmii, a kościoły wpisane do rejestru zabytków wymagają szczególnej uwagi. W trosce o nasze najcenniejsze zabytki w latach 2010-2019 Powiat Lidzbarski przekazał okolicznym parafiom wsparcie finansowe o łącznej kwocie 620 163,00 zł. W bieżącym roku przeznaczył na ten cel 70 000 zł. Dzięki tej pomocy poprawia się stan techniczny oraz wzbogaca wnętrze świątyń, a wszystko to pod okiem konserwatora zabytków.”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe