„Powiat Lidzbarski bez wad postawy”

23.03.2018

Powiat Lidzbarski rozpoczyna projekt pt: „Powiat Lidzbarski bez wad postawy”. Obejmie on wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

„Podstawą do podjęcia decyzji realizacji programu zdrowotnego są niepokojące wyniki badań kręgosłupów i stóp wykonanych wśród uczniów szkół podstawowych i w gimnazjach. Mam nadzieję, że dzięki podjętym badaniom w znacznej mierze ograniczymy występowanie chorób układu narządu ruchu gdyż skuteczna identyfikacja uczniów zagrożonych wadami postawy, doprowadzi do podjęcia działań w kierunku korekty wad.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

  • Do połowy kwietnia Starosta Lidzbarski spotka się z młodzieżą i rodzicami w szkołach aby przedstawić informację dotyczącą projektu. Podczas spotkania zostaną rozdane druki zgody na objęcie ucznia badaniami.
  • Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy który w maju przeprowadzi badania kręgosłupów i stóp młodzieży w poszczególnych szkołach oraz opracuje ich wyniki.
  • Pod koniec roku szkolnego odbędą się spotkania z młodzieżą oraz rodzicami, podczas których omówione zostaną wyniki badań. Każdy rodzic otrzyma indywidualne wyniki swojego dziecka w wersji papierowej oraz na płycie CD. Uświadomione zostaną zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad jak również czynniki wpływające na ich rozwój.
  • W poszczególnych placówkach wyłonimy osoby prowadzące gimnastykę korekcyjną oraz wydamy publikację z opisem ćwiczeń korekcyjnych wraz z filmem instruktażowym.

Nie korygowane wady postawy, choć świetnie tolerowane latami, potrafią prowadzić do nieodwracalnych i stale pogarszających się deformacji. To one stają się potem nie tylko początkiem zmian zwyrodnieniowych stawów, kręgów, ale również przyczyną bardzo bolesnych niewydolności, mających niezwykle poważne konsekwencje w wieku dorosłym a nie rzadko już w okresie dojrzewania. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie szansy jaką daje uczniom program „Powiat Lidzbarski bez wad postawy.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe