Posiedzenie zarządu ZPP

31.10.2019

29 października 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu VI kadencji Związku Powiatów Polskich. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj jako Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko -Mazurskiego uczestniczy w posiedzeniach zwoływanych przez ZPP reprezentując interesy samorządów powiatowych naszego Regionu. Głównym tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji finansowej, w tym  uwzględnienie kwestii oświaty, wynagrodzeń dla nauczycieli oraz sytuacji szpitali powiatowych.Koszty spowodowane reformą oświaty i podwyżki dla nauczycieli spowodowały, że jednostki samorządu terytorialnego mają poważny kłopot   z realizacją zadań związanych z edukacją. Subwencja oświatowa nie wystarcza również na pokrycie inwestycji i utrzymanie placówek oświatowych  w większości  powiatów w naszym kraju, co powoduje finansową zapaść. Temat szpitali powiatowych również rozwinął wiele wątków. Poczynając od  braku zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit wynikający z kontraktu  z NFZ, po problemy finansowe związane  ze wzrostem kosztów dostaw i usług zewnętrznych.Wymienione powyżej problemy to tylko część kłopotów z jakimi muszą się borykać na co dzień szpitale  powiatowe. Do nich dochodzą problemy  z kadrą medyczną i  wymagania dla poszczególnych oddziałów. Podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko -Mazurskiego Starostowie naszego Województwa wspólnie przyjęli stanowisko  w sprawie obowiązku prowadzenia harmonogramów przyjęć w komórkach organizacyjnych SPZOZ.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe