Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

14.08.2018

W związku rozprzestrzeniającym się wirusem ASF oraz wystąpieniem kolejnych obszarów zagrożonych wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 13 sierpnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W gospodarstwie położonym w miejscowości Spytajny (gmina Bartoszyce) stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt — afrykański pomór świń. Kolejne ognisko choroby wyznaczono w miejscowości Kowale, Gmina Pieniężno.

Obszarem zapowietrzonym określa się obszar o promieniu trzech kilometrów od wystąpienia ogniska choroby. Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięga 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, w którego granicach znajduje się między innymi powiat lidzbarski W pierwszym przypadku chodzi o gminę Kiwity, w drugim o gminę Orneta.

Podczas posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Rudziński poinformował o działaniach jakie należy podjąć aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa:

— zachowania zasad higieny, oczyszczanie i odkażanie oraz dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt,
— zgłaszanie miejsc, w których przebywają świnie,
— niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszystkich przypadkach padłych świń w gospodarstwie.

Do zadań zarządców dróg publicznych należy wyłożenie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymanie w stanie wilgotnym w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Posiedzenie w starostwie otworzył i powitał gości Starosta Lidzbarski Jan Harhaj. W spotkaniu uczestniczyli: Cezary Kalinowski — p.o. zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim, Dariusz Iskra — p.o. Dyrektora ZDP w Lidzbarku Warmińskim, Ireneusz Popiel — Burmistrz Ornety, Fabian Andrukajtis — Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, Wiesław Tkaczuk — Wójt Gminy Kiwity, Agnieszka Jankowska — Kierownik Oddziału Powiatowego ARiMR w Lidzbarku Warmińskim, Marek Kuźniewski — Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Lidzbarskim oraz Zbigniew Salmanowicz — Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe