Podsumowanie konkursu po hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”

22.02.2019

11 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim podsumowano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem . Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim. Przedmiotem konkursu były prace w dziedzinie malarstwa i rysunku o tematyce obejmującej udział jednostek Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach i działalności prewencyjnej. Spośród 258 prac, komisja konkursowa wytypowała 23 prace, które wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.
Autorom wyróżnionych prac dyplomy i drobne upominki wręczył wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jarosław Kogut oraz komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz. Zwycięzcom konkursu z grupy przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych serdecznie gratulujemy!

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe