Podpisanie umowy na modernizację sanitariatów

04.07.2019

Inwestycje, których celem jest podwyższenie standardów codziennego funkcjonowania placówek oświatowych powiatu lidzbarskiego to nasz priorytet. Powiat Lidzbarski zawarł umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 4”. Umowę podpisali Jan Harhaj Starosta Lidzbarski i Jan Podolak prowadzący działalność budowlaną pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany „STOLBUD” .

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe