Podpisanie umów dotacji na zabytki

30.07.2019

Powiat lidzbarski posiada wiele cennych obiektów, które charakteryzują  się szczególnymi cechami, są świadectwem historii Warmii, poszanowaniem dla tradycji, a także stanowią  tożsamość rozwoju politycznego, społecznego i kulturowego. Kościoły na terenie powiatu lidzbarskiego wpisane do rejestru zabytków, jako nieodłączny element historii wymagają szczególnej uwagi dlatego w trosce o nasze najcenniejsze zabytki jak co roku Powiat Lidzbarski przyznał okolicznym parafiom wsparcie finansowe o łącznej kwocie 70 tysięcy. Dzięki dodatkowym funduszom zapewne poprawi się stan techniczny oraz wzbogaci się ich wnętrze. Uroczyste podpisanie umów dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków miało miejsce  15 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, a  Parafiami Rzymskokatolickimi z terenu Powiatu Lidzbarskiego reprezentowanymi przez księży proboszczów: ks. Jarosław Prusaczyk – Parafia pw. Św. Barbary w Rogóżu, ks. Michał Rosengart –Parafia pw. Najświętszej Marii Panny w Krośnie, ks. Kanonik Krzysztof Józefczyk – p.w. Jana Chrzciciela w Ornecie, ks. Wojciech Sokołowski – Przełożony Domu Zakonnego w Stoczku Klasztornym, ks. . Stanisław Borowiecki – Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie, ks. Sławomir Skorupski – parafia pw. Św. Katarzyny  w Henrykowie, ks. Adam Narbut – parafia pw. Michała Archanioła w Blankach.

„Niestety mamy bardzo biedne parafie, ale większość kościołów już zostało wyremontowanych, przede wszystkim zabezpieczamy je przed warunkami atmosferycznymi, czyli dach i elewacje, w międzyczasie poprawiane są ołtarze, drzwi, stolarka okienna. Prace remontowe wykonywane są pod okiem konserwatora zabytków, dzięki czemu świątynie zachowują swój oryginalny charakter” – Jan Harhaj Starosta Lidzbarski

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe