Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich

03.02.2020

We wtorek, 28 stycznia 2020 roku Starosta Lidzbarski Jan Harhaj jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego brał udział w pierwszym tego roku posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich w Warszawie. Poruszono wiele istotnych tematów dotyczących samorządu powiatowego.

Ważnym dla powiatów wątkiem, który pojawił się podczas posiedzenia Zarządu, było nakładanie kar związanych z niedopełnieniem obowiązku rejestracji albo zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu. O głównych zagadnieniach związanych z tą kwestią mówił zastępca dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski.  Równie istotną kwestią była organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego. W tej sprawie w ramach posiedzenia Zarządu ZPP odbyło się spotkanie z Rafałem Weberem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Poruszono również kwestię niezwykle ważną dla powiatów, jaką są wyzwania klimatyczne. Największe zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz ich następstwa przedstawił Józef Neterowicz. Posiedzenie zakończone zostało wystąpieniem dr Doroty Gołąb-Bełtowicz, która przedstawiła dane na temat aktualnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

Związek Powiatów Polskich to założona w 1999 r. ogólnopolska organizacja zrzeszająca jednostki samorządu terytorialnego. Stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów, a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

„Przynależność do Związku Powiatów Polskich jest dla mnie  przede wszystkim doskonałym forum wymiany doświadczeń, ponieważ problemy, które nas łączą są wspólne i wspólnie poszukujemy ich rozwiązań. Ważne jest także wsparcie merytoryczne oraz to, że dzięki Związkowi nasz głos – jako samorządowców powiatowych jest o wiele bardziej słyszalny. Szczególną troską staram się  otaczać sprawy Województwa Warmińsko – Mazurskiego  oraz powiatu lidzbarskiego.” – mówi Jan Harhaj Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe