Petycja mieszkańców Rogiedli i społeczności lokalnej w sprawie odwołania drogi powiatowej nr 1407N

Petycja

Rozpatrujący petycję:  Rada Powiatu Lidzbarskiego

Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Rogiedli i społeczność lokalna

Data otrzymania petycji:  07.09.2023 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji:  06.12.2023 r.

Odpowiedź na petycję

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności