Petycja KOMASOWANI.PL

Petycja KOMASOWANI.PL

Rozpatrujący petycję: Starosta Lidzbarski
Podmiot wnoszący petycję: Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL
Data otrzymania petycji: 02-12-2016 r.
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 01-02-2017 r.

Odpowiedź na petycję

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności