Otwarty konkurs ofert 2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi – 30.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2017 – 42.000 zł

2. Organizacji imprez lub cyklu imprez kulturalnych, mających na celu upowszechnienie kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego
o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi – 20.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2017 – 25.000 zł

3. Organizacja imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji
do 20 grudnia 2018 roku.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi – 15.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2017 – 15.000 zł

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zasięg co najmniej powiatowy, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi – 10.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2017 – 10.000 zł

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2018

Uchwała Zarządu Powiatu Lidzbarskiego  Nr OR.0025.211.2017

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

—————————————————————————————————————

ogłoszenie_wynik_konkursu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2018 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności