Otwarte Konkursy Ofert 2023

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

 

1. Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 5.000 zł słownie: pięć tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 10.000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100

2. Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 12.000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100

3. Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 20.000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100

4. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 18.000 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100

5. Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 12.000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych 0/100

Wysokość wyżej podanych środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2023, dotyczy również zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zastrzega sobie prawo do nie rozdysponowania całości środków finansowych w postępowaniu konkursowym.

Wszelkie informacje na temat konkursu, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pokój nr 305, tel. (089) 767 79 47, e-mail: barnas.justyna@powiatlidzbarski.pl, na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl oraz bipie: https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/5673/otwarty-konkurs-ofert-2023.html

Uchwała OR.0025.291.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie Konkursowe 2023

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania 

Wzór umowy 

Zaktualizowany harmonogram 

———————————————————————————————–

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 15 marca 2023 roku rozpatrzył opinię Komisji Konkursowej – ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) i przyznał dotację na:

Zadanie Nr 1:

Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2023 – 5.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęła 1 (jedna) oferta, następującej organizacji pozarządowej:

 1. Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” na realizację zadania pn. „Razem możemy więcej”– kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;

Zadanie Nr 2:

Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez  organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2023 – 5.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 2 (dwie) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „UBI CARITAS – Tam gdzie miłość i dobroć. Przygotowanie i przedstawienie koncertów pieśni w kanonie grupowym oraz muzyki filmowej” –  kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 2. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „VII Rodzinny Rajd Pieszy”– kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;

Zadanie Nr 3:

Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym, Środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2023 – 20.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 5 (pięć) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Środkowo – Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży na realizację zadania pn. „Regionalne Dni Szewczenkowskie 2023” – kwota dotacji 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych;
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „Prezentacja tanecznego folkloru polskiego w wykonaniu ZTL Perła Warmii w ramach obchodów jubileuszu XV-lecia istnienia zespołu” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” na realizację zadania pn. „Przegląd Zespołów Śpiewaczych z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 4. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „DAMA URODZINY MA – cykl wydarzeń kulturalnych z okazji 100. urodzin Wisławy Szymborskiej i 15.lecia Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;
 5. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „MIĘDZY BAJKI WŁOŻYĆ – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Małych” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych.

 

Zadanie Nr 4:

Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2023 – 18.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 7 (siedem) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Miejski Klub Sportowy POLONIA na realizację zadania pn. „Polonia sammer cup 2023” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 2. ELITE FIGHT CLUB Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Międzynarodowe Zawody Bokserskie „ELITE FIGHT” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 3. Sportowy Klub Strzelecki „Orneckie Smoki” na realizację zadania pn. „Amatorskie Mistrzostwa Woj. Warmińsko – Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 4. Warmiński Auto – Moto Klub na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski Crossbruk Szkolenie Młodych Adeptów Enduro, Motocross, Cross Country” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 5. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 6. Moto – Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Ogólnopolskie zawody motocrossowe pn. „Polska Liga Motocross 2023” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
 7. Moto – Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Polski Północnej wraz z Mistrzostwami Okręgu Warmińsko – Mazurskiego
  w Lidzbarku Warmińskim” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych.

 

Zadanie Nr 5:

Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2023 – 12.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęła 1 (jedna) oferta, następującej organizacji pozarządowej:

 1. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Rajd konny Ignalin – Czosnowo” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 2023

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/5665/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-prowadzenie-w-2023-roku-jednego-punktu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-ornecie-przez-organizacje-pozarzadowa-prowadzaca-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności