Otwarte Konkursy Ofert 2022

Otwarte Konkursy Ofert 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego-prowadzenie w 2022 roku jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

_________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

 1. Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi – 10.000 zł
 2. Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi – 12.000 zł
 3. Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji
  i dóbr kultury
  o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi – 15.000 zł
 4. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych
  i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi – 15.000 zł
 5. Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi – 6.000 zł

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Lidzbarskiego nr OR.0025.219.2022 z dnia 2 lutego 2022 r

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności