Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44

07.05.2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 71

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1. Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bartoszycki(45), braniewski(45), działdowski(40), Elbląg(45), elbląski(45), ełcki(31),giżycki(33), gołdapski(32), iławski(41), kętrzyński(41), lidzbarski(44), mrągowski(40), nidzicki(41), nowomiejski(40), olecki(31), Olsztyn(42), olsztyński(42), ostródzki(40), piski(33), szczycieński(42), węgorzewski(35). Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 do godz. 07:30 dnia 08.05.2019. Prawdopodobieństwo: 80%. Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do około -2°C, a przy gruncie do -5°C. Uwagi: Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Jakubowska.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe