Otwarty konkurs ofert 2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert 2017

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2017 roku.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosi – 42.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2016 – 0 zł

2. Organizacji imprez lub cyklu imprez kulturalnych, mających na celu upowszechnienie kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2017 roku.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosi – 25.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2016 – 0 zł

3. Organizacja imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2017 roku.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosi – 15.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2016 – 30.000 zł

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zasięg co najmniej powiatowy, termin realizacji do 20 grudnia 2017 roku.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosi – 10.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2016 – 20.000 zł

Informacji w sprawie w/w zadań udziela Justyna Barnaś – Pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (089) 767-79-48, e-mail: promocja@powiatlidzbarski.pl.

Uchwała Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

Ogłoszenie konkursu ofert NGO

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności