Otwarte Konkursy Ofert 2014

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU 2014

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego w 2014 roku z zakresu:

  1. Organizacja imprezy lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi – 30.000 złŚrodki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2013 – 30.000 zł.
  2. Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi – 30.000 złŚrodki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2013 – 30.000 zł.
  3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zasięg co najmniej powiatowy, termin realizacji do końca 2014 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi – 20.000 złŚrodki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2013 – 20.000 zł.

Informacji w sprawie w/w zadań udziela Edyta Madziewicz – Insp. ds. Promocji i Współpracy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (089) 767-79-48, e-mail: promocja@powiatlidzbarski.pl.

Uchwała Nr OR.0025.232.2013

Załącznik do Uchwały Nr OR.0025.232.2013 z dnia 28.11.2013

Pełny tekst ogłoszenia

Oświadczenie o braku zobowiązań wobec budżetu państwa

Oświadczenie o wyodrębnieniu ewidencji księgowej

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

Oświadczenie o zgodności odpisu z KRS

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Karta pracy NGO

Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

Wzór Sprawozdania 2014 r

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności