Otwarte Konkursy Ofert

Otwarte Konkursy Ofert 2019

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego-prowadzenie w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego


Otwarte Konkursy Ofert 2019

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


Otwarte Konkursy Ofert 2019

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2019

Uchwała Zarządu Powiatu Lidzbarskiego NR OR.0025.3.2018

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego


Otwarte Konkursy Ofert 2019

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2019 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego-prowadzenie w 2019 roku jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego


Otwarte Konkursy Ofert 2018


ogłoszenie_wynik_konkursu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2018 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 


Otwarte Konkursy Ofert 2017


 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2017 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 


Otwarte Konkursy Ofert 2016


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU2016

OgłoszenieKonkursuOfertNGO2016

UchwałaZarząduPowiatu2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku – Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 2015


Otwarte Konkursy Ofert 2015


Otwarte Konkursy Ofert 2014


Otwarte Konkursy Ofert 2013


Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe