Oferta pozakonkursowa 2013

Informujemy, że 15 maja 2013 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIDZBARSKIEJ na zadanie pn. „Napoleony Kultury – Festiwal Kultury i Tradycji XIX wieku”.

Zadanie to może być realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37 do 07 czerwca 2013 r.

Oferta

Do Wydziału OKP Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty. W związku z powyższym zawarto umowę dotacji (OKP.525.3.2013) pomiędzy Zarządem Powiatu Lidzbarskiego a Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej.

Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski

Insp. Edyta Madziewicz


 

Informujemy, że 12 kwietnia 2013 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta STOWARZYSZENIA W MUZEUM – ZAMEK LIDZBARSKI ”BIAŁY KRUK GOTYKU” w Lidzbarku Warmińskim na zadanie pn. „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika”.

Zadanie to może być realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37 do 29 kwietnia 2013 r.

Oferta

Do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące oferty. Dlatego też 30.04.2013 roku podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego (OKP.525.2.2013) pod nazwą: „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika”.

Insp. Edyta Madziewicz

Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut


 

Informujemy, że 29 marca 2013 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim „Szelest Nadziei” na zadanie pn. „VIII Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce plażowej”.

Zadanie to może być realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37 do 19 kwietnia 2013 r.

Oferta

Do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące oferty. Dlatego też 22.04.2013 roku podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego (OKP.525.1.2013) pod nazwą: „VIII Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce plażowej”.

Insp. Edyta Madziewicz

Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności