Oferta pozakonkursowa 2012

Informujemy, że 26 czerwca 2012 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta lidzbarskiego Oddziału Miejscowego Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy na zadanie pn. „Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa Medycznego i Transplantologii połączony z Jubileuszem 10 lecia Oddziału Miejscowego Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy”.

Zadanie to może być zrealizowane w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37.

Oferta

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności