Oferty pozakonkursowe 2023

Wniosek o Mały Grant

Informujemy, że 28 kwietnia br. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta Fundacji Fucco, 64-125 Poniec Drozdżyńskiego 15, na realizację zadania publicznego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty).

INFORMACJE O OFERCIE:

Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo

Tytuł zadania: Nieodkryty Powiat Lidzbarski

Termin realizacji: 01.06.2023 – 31.07.2023

Koszt zadania: 5 500 zł

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatlidzbarski.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres
e-mail: barnas.justyna@powiatlidzbarski.pl w terminie od dnia 9 maja 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r.

Zgłoszone uwagi oraz celowość realizacji zadania rozważy Zarząd Powiatu Lidzbarskiego.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Nieodkryty Powiat Lidzbarski

Wniosek o Mały Grant

Informujemy, że 28 kwietnia br. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta Fundacji Fucco, 64-125 Poniec Drozdżyńskiego 15, na realizację zadania publicznego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty).

INFORMACJE O OFERCIE:

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania: Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty z samoobrony

Termin realizacji: 26.05.2023 – 30.06.2023

Koszt zadania: 2 600 zł

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatlidzbarski.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres
e-mail: barnas.justyna@powiatlidzbarski.pl w terminie od dnia 9 maja 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r.

Zgłoszone uwagi oraz celowość realizacji zadania rozważy Zarząd Powiatu Lidzbarskiego.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Aktywna Pewność Siebie – warsztaty z samoobrony

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności